elsloo1
elsloo2
elsloo3

Introductie

Het Uylenspiegel Genootschap is geen serviceclub of branche- c.q. werkgeversorganisatie, maar een formele stichting c.q. “Genootschap” met betalende, persoonlijke leden, die samen met hun gasten en introducés elkaar maandelijks op de eerste donderdag van de maand de spiegel voorhouden op het gebied van (sociale) innovatie, beroeps- en privé ervaringen, arbeidsmarktproblematiek, ethische en sociale vraagstukken etc.

Meer informatie

Locatie

default-1024x576

Adres: Maasberg 1, 6181GV Elsloo

Tel: +31 (0)46 437 7666

Web: KasteelElsloo.nl

Passend bij het karakter van Uylenspiegel worden de bijeenkomsten normaliter gehouden in de Bourgondische omgeving van Kasteel Elsloo, startend om 17.00 uur met een welkomstdrankje Daarna volgt een lezing, vaak in de Ridderzaal met discussie/rondvraag.

De sluiting volgt exact om 19.00 uur met een afscheids/netwerk borrel.
Diegene die dat wil, kan eventueel aansluitend gebruik maken van de culinaire faciliteiten van Kasteel Elsloo, zoals bekend voorzien van een fraaie Bib Gourmand vermelding!

Opgave tijdens de bijeenkomst!

Informatie

Uylenspiegel

Het Uylenspiegel Genootschap is de continuering van de vroegere “Op Weg Naar Huis Limburg” (OWN) activiteiten van het NCD, het Nederlands Centrum van Commissarissen en Directeuren, een van de meest exclusieve leidersnetwerken van Nederland.

Door het in 2010 sterk afnemen van het aantal Limburgse NCD leden, werd het draagvlak voor OWNH activiteit te smal en werd unaniem besloten deze activiteit te beëindigen.

Opmerkelijk genoeg werd aansluitend ook unaniem besloten de maandelijkse bijeenkomsten te continueren met dien verstande dat het lidmaatschap van de NCD géén vereiste meer was.

Het Uylenspiegel Genootschap was geboren!

Genootschap

Een traditionele Genootschap kan omvangrijk zijn, wil echter nooit een “massa” vereniging worden! Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag, hoewel geen sprake is van een zwaarwegende ballotage.

Een enigszins besloten karakter is het resultaat van deze aanpak waardoor met name het onderling vertrouwen wordt gestimuleerd en de noodzakelijke privacy beter wordt gewaarborgd.

Het doel van een Genootschap wordt door de leden zelf altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet.

Kortom, een Genootschap is een groep mensen met dezelfde aard van verantwoordelijkheden, interesses, hobby’s of passies.

Lid worden van een Genootschap is een uitstekende manier om snel mensen te leren kennen, onderling vertrouwen en respect op te bouwen, waar meningen worden uitgesproken, gewogen en gerespecteerd!

Achtergrond

Te Damme, in Vlaanderen, toen de meimaand de bloesems aan de hagedoorns opende, werd Uilenspiegel, de zoon van Klaas geboren. Zo begint Charles De Coster in 1867 zijn meesterlijke legende van de goedmoedige Geus, fratsenmaker en volksziel Tijl Uilenspiegel.

Verrassend genoeg is de oorspronkelijke Uilenspiegel een totaal andere verschijning. De Nederduitse schurk Til Ulenspiegel ontstond omstreeks 1500 in het brein van Hermann Bote, stadsschrijver uit Braunschweig. Wat Tijl en Til echter gemeen hebben is het kritisch individualisme en het vermogen om zichzelf en anderen een spiegel voor te houden om uiteindelijk te komen tot eendrachtige samenwerking.

Uylenspiegel: een fraaie naam voor een Genootschap!

Vorige meetings

Jeroen Janssen geeft een inleiding over privacy binnen onze digitaliserende samenleving. Is “de Cloud” wel veilig, welke rol speelt Microsoft, met meer dan 400 miljoen Windows 10 gebruikers, 400 miljoen Outlook gebruikers, 300 miljoen Skyp’ers, straks ook nog gebundeld met de gegevens van 400 miljoen LinkedIn delers, om over WhatsApp, Facebook en twitter nog maar te zwijgen.

Jeroen Janssen

Gerrie Coerts komt vertellen over de meer-minder waarde van digitale media. Coerts vertrok in dit voorjaar bij Wijlimburg.nl. Vanuit het niets bij de start in 2009 wist hij een platform op te tuigen met 17.500 abonnees en 10.000 bezoekers per dag. Wat heeft het succes van dit platform gevormd en wat bezielt iemand om een dergelijke ingrijpende stap te nemen?

Gerrie Coerts

Lou Fredrix, medeoprichter van Trigos Support, geeft een update over ‘kennis delen is het nieuwe hebben’. Lou laat ons laten weten wat de huidige status is, welke zegeningen geroemd kunnen worden en welke aspecten niet helemaal volgens het ambitieuze programma konden worden ingevuld. Daarnaast zal Lou ingaan op zijn activiteiten waar hij (bijna) al zijn vrije tijd aan besteed; het Dorpsplatform Elsloo en hoe dat aansluit bij zijn zakelijke activiteiten.

Lou Fredrix

Tijdens de eerste Uylenspiegel bijeenkomst na het zomerreces 2016 wordt met opvallende diepgang een onderwerp besproken, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), door een meer dan onverwachte (jonge) ervarings-deskundig gastspreker, Brent van Lancker. Al vele jaren gediagnostiseerd en voorzien van de stempel “autist”, zal Brent ons op een zeer persoonlijke manier meenemen op een reis door zijn nog jonge leven en zal hij verhalen hoe hij z`n draai heeft gevonden.

Brent van Lancker

Leden

Binnenkort is hier ons fraaie ledensysteem te bewonderen. Nog even geduld.

Uylenspiegel

Postbus 83
6170 AB Stein

Copyright © 2017